Johannesört

Biväxter - johannesört (Hypericum spp.)

johannesört (Hypericum spp.) växer i ängsmark, i skogsbryn och på bergknallar. Johannesört kan användas till kryddning av brännvin, färgväxt, olja mm. Artens medicinska egenskaper har uppmärksammats på nytt på senare år.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti, september

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran
Skogsskafferiet

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Plantera biväxter - blommor för bin
Ge honungsbin och vilda pollinatörer en varierad kost Läs mer
Bidrottning
Bilöss parasiterar vanligen på bidrottningen där de Läs mer
Biväxter - Syren / bondsyren (Syringa vulgaris)
Syren eller bondsyren (Syringa vulgaris) kommer ursprungligen från sydösteuropa och har länge odlats Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung