Bivax räddade Tutankhamons skägg

SVT

Nu sitter skägget åter på plats på Tutankhamons begravningsmask med hjälp av bivax.

Läs mer hos SVT.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Stormåra (Galium album)
Stormåra (Galium album) är allmän i nästan hela Sverige Läs mer
Refraktometer - Honung - Biodling
Refraktometer är ett biredskap som biodlare använder för Läs mer
Stationär bikupa
Stationära bikupor finns som uppstaplingsmodell och som trågkupor. Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling