Bitömmare och bitömmarebotten

Film om bitömmare och bitömmarebotten och hur de används inom biodling vid skattning.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Skattning - Honungsskörd
Honungsramar eller honungsram kallas inom biodling de ramar där Läs mer
Rundlarv - Bilarv - Honungsbi
Fodersaft producerar bisamhällets arbetsbin av honung och pollen i sina körtlar. Läs mer
Skatteregler - Skatter - Biodling
I biodling ska allt överskott beskattas, oavsett Läs mer
Arbetarpuckel - Bisamhället - Biodling
Arbetarpuckel kallas yngel från ägg som läggs Läs mer
Joel Svenssons Vaxfabrik
Joel Svenssons Vaxfabrik AB säljer biredskap via internetbutik och Läs mer
Bigård - Uppställningsplats
Bigård eller uppställningsplats kallas den plats där Läs mer