Biodling oftast en bisyssla i skärgården – men efterfrågan på lokala honungsprodukter är stor

Yle

Intresset för biodling har ökat, men de flesta som har bisamhällen har biodling som hobby eller bisyssla. Läs mer hos Yle.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Honungsbin - Doftspråk
Honungsbin luktar med hjälp av sina antenner. Dels för Läs mer
Biredskap - Utrustning för Biodling
Biredskapsförsäljare har utrustningen du behöver för din Läs mer
Biblåsare
Biblåsare är ett biredskap som används inom främst Läs mer

Läs mer om biodling