Biodlare varnar för “gröna öknar”

SR

Under söndagen uppmärksammades världsbidagen. Tanums biodlarförening passade på att ha öppet hus och prata om vilket viktigt jobb pollinatörerna gör. Lyssna hos Sveriges Radio.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Lungört (Pulmonaria obscura)
Lungört (Pulmonaria obscura) växer i lundar och örtrika granskogar Läs mer
Biväxter - Ros (Rosa spp.)
Dragbi, fältbi eller samlarbi är en del Läs mer
BIväxter - Vit sötväppling (Melilotus albus)
Vit sötväppling (Melilotus albus) är vanlig i södra och Läs mer

Läs mer om biodling