Biodlare får ersättning för björnattack

Västerbottens-kuriren

Biodlaren som i somras fick en husvagn totalförstörd av en björn som ville åt bisamhällena på insidan, får nu ersättning.

Läs mer hos Västerbottens-kuriren.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Hampflockel (Eupatorium cannabinum)
Hampflockel (Eupatorium cannabinum) är en högväxt ört som Läs mer
Biväxter - Vialer / Vialsläktet (Lathyrus spp.)
Här är ett galleri med diverse biväxter, Läs mer
Bifor - Vinterfoder - Biodling
Bifor är ett färdigberett vinterfoder som används Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling