Bina svärmar och biodlarna hoppas på anmälningar

Vasabladet

Biodlare i Finland önskar anmälningar om svärmande bin som lämnat sina bikupor.

Läs nyheten hos Vasabladet.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Grönmynta / krusmynta (Mentha spicata)
Grönmynta eller krusmynta (Mentha spicata) är en odlad Läs mer
Biväxter - Groblad (Plantago major)
Groblad (Plantago major) är mycket vanlig längs trampade stigar Läs mer
Feromoner - Feromon - Honungsbin - Bisamhället
Feromoner styr samarbetet hos honungsbin i bisamhället. Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling