Bi-boom i stan

StockholmDirekt

9 av 10 innerstadsbor vill att det ska surras mer i stan. I kolonilotter, allmänna parker och på bostadshusens tak vill vi fler se bikupor.

Läs mer hos Stockholm Direkt.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Gråfibbla (Pilosella officinarum)
Gråfibbla (Pilosella officinarum) är vanlig i nästan hela Sverige. Läs mer
Honungsbiets gadd
Honungsbiets gadd förs in med hjälp av hullingförsedda Läs mer
Drönare - Honungsbi
Jungfrufödsel är detsamma som partenogenes, det vill säga produktion Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling