Skribent - artcopy

Känt ogräsmedel stoppas i trädgårdar

Sveriges Radio

Från 1 oktober 2021 förbjuds privat användning av ogräsmedlet glyfosat och tre slags insektsmedel. Förbudet ska skydda hälsa och miljö och gäller bruk i trädgårdar, kolonilotter, skolgårdar och parker. Det kommer vara tillåtet sälja medlen, men myndigheterna bedömer att de kommer fasas ut: “Företagen är knappast intresserade att sälja när de inte får användas”, säger Peter Bergkvist på Kemikalieinspektionen. Lyssna hos SR.

Biodlingskalender: April

Biodlingskalender - April

Under april månad går vinterfodret åt i bisamhället. Men för yngelproduktionens skull ska det helst vara honung och pollen. Har du sparat ett par ramar fulla med pollen och honung från förra säsongen så sätter du dem i kanten av yngelklotet. Rispa gärna ramarna med kupkniven så frestas bina.

En kort introduktionsfilm om vårundersökning/vårkontroll.

En längre film om vårundersökning.

Praktisk lektion i Vårundersökning hos Huddingeortens Biodlareförening.

Det ska produceras ny avkomma som kan samla när maskrosor, äpplen och körsbär blommar senare i maj – juni. Har du inte satt till låda två som yngelrum så kan det vara hög tid när sälgen börjar blomma. I den tar du slungade ramar, gärna såna med rester av ljunghonung som i höstas kan varit svårslungad. Doppa gärna varannan ram i kallt vatten som bina behöver för att ta vara på honungsresterna i ramarna. Sätt lådan underst i samhället. Har du inte sådana ramar så avvaktar du och sätter till en låda med vaxmellanväggar över yngelrummet, utan spärrgaller, senare. När och om du behöver göra detta beror på bistyrkan bisamhället, rammått och hur långt våren har kommit. Se exempel utökningens principer på sidan 100-102 i Bin till nytta och nöje.

kalender_april_1

Fågelskyddsnät finns hos vissa biredskapsbutiker men du kan också använda finmaskigt kycklingnät om du behöver skydda bikupor mot fåglar. Att fåglar kan göra åverkan på plastkupor är välkänt, men även grävlingen kan vara en fiende för bina. Hans hunger är stor när han vaknat ur sin vinterdvala. Bilden visar hur han, för att komma åt honungen, formligen tuggat sönder det yttre skiktet av cellplast (hård sådan som läggs under vägar som isolering). Trälådan innanför har han inte rått på men han drog bort en täckbräda så att bisamhället blev utkylt. Övriga samhällen i bigården kunde därför röva all honung så att samhället gick under. Det hände på ett par veckor i början av april.

Milda, snöfattiga vintrar gäller det att vakta mot stackmyror. Hur klarar man ett angrepp? Större myror, typ stackmyror kan även ödelägga bisamhällen. Speciellt på våren när myrorna är aktiva vid lägre temperaturer än honungsbin. Att minska flusteröppningen kan hjälpa i vissa fall.

Honungsbin behöver mycket vatten på våren till vinterfodret som dom har kvar. Sjöar och vattendrag är kalla under våren så en damm eller skål eller fågelbad med fuktad mossa i närheten av bigården uppskattar bina.

Räcker vinterfodret, bör jag stödfodra eller drivfodra? I den här filmen stödfodras bisamhällen med behov på våren.

Se över din utrustning och planera inför biodlarsäsongen. Här spikas ramar med hjälp av en ramform.

Här trådas ramar med kaktråd.

Här vaxas ramar, d.v.s. vaxmellanväggar smälts in i ramarna.

Att göra i april

Läs mer om biåret i Biodlingskalendern.

Biodlingskalender: Mars

Biodlingskalender - Mars

Vädret i mars kan vara förrädiskt. Det kan komma stora mängder snö och täppa igen flustren. Använder du flusterskydd så kan du vänta så länge som möjligt med att ta bort dom. Helst tills det är snöfritt. En dag med starkt soljus genom flusteröppningen kan locka fram bina som efter några meters flygtur i köldgrader dyker mot snötäcket och omkommer. Har du inga flusterskydd kan du ställa en skiva mot bikupan för att skugga flusteröppningen.

Har vintern varit mild kan stackmyror bli ett gissel nu. De kan röva både honung, yngel och döda alla honungsbin i bisamhället på någon vecka. Planera därför bigården på behörigt avstånd från myrstackar, minst 30-50 meter. I värsta fall kan bikuporna behöva flyttas, alternativt att myrstacken grävs upp och flyttas vilket kräver en rejäl grävmaskin. Små myror i bikupor brukar dock inte vara ett problem i bikuporna.

Nu börjar solen värma och på många håll i landet kan vi i slutet av mars få den första dagen med över 15°C. Då kan du göra den första vårkollen/vårundersökningen. Se till att samhället har tillräckligt med mat. Cirka 4 fulla foderramar ska det finnas. Byt till nya, fräscha bottnar och kontrollera nedfall av varroa på vinterns bottnar. Om samhället är starkt kan du redan nu sätta till en låda med fint utbyggda vaxkakor du slungade i höstas. Den ska du placera underst.

Mars är den sista månaden att sända bivax och ramar till ursmältning, tvättning, desinficering och valsning. Så gör du inte det jobbet själv är det hög tid att få det gjort hos ett vaxrenseri.

Nybörjaren som går biodlingskurs kan planera för var bigård och bibänk ska placeras. En jacka med bislöja är bra att ha när de praktiska lektionerna i biodlingskursen kommer igång. Förutom minst en komplett bikupa bör du ha en kupkniv, en rökpust och ett par bihandskar innan du köper ditt första bisamhälle under sommaren.

Nu solar du mot husväggen, njuter av de nyanlända stararnas busvisslingar, sädesärlans förtjusta rop från taknocken och det första surret av bin i krokusen. Våren är på väg.

Att göra i mars

Se filmtips för mars nedan och läs mer om biåret i Biodlingskalendern.

Se upp för stackmyror.

Gör vårundersökning om vädret tillåter.

Stödfodring eller drivfodring på våren vid behov.

Nybörjaren kan planera för bigårdens placering.

Om olika typer av bikupor.

Olika varianter på bibänk.

Hur en rökpust används.

Kupkniv – ett biredskap som alltid följer med biodlaren.

Biodlarens arbetskäder/skyddskläder skyddar mot bistick.

Freddy visar kläder från BBWear.

Teoretisk lektion 2 – Nybörjarkurs i biodling

Nybörjarkurs i biodling – Teoretisk lektion 2. Här går vi igenom; Biet som nyttodjur, Biodling som hobby, Tre viktiga vägval och Biredskap – utrustning för biodling. Läs även samma kapitel i Bin till nytta och nöje. Lektionerna i kursen ska ses som ett komplement eller stöd, när ordinarie biodlingskurser inte kan hållas, eller om kursdeltagare inte har möjlighet att närvara.

Biodlingskalender: Februari

Biodlingskalender - Februari

Den sista riktiga vintermånaden i södra delen av landet. Det är viktigt att bina sitter lugnt och inte brusar högt i bikupan. Gör de så kan det bero på yttre störningar eller utsot (bina har bajsat i kupan) eller att deras mat är slut. 

Är maten slut springer de i panik fram och tillbaka inne i kupan och det hörs ett högt brus. Stödfodring är då det enda som kan rädda bisamhället. Det bästa är om du har sparade ramar med honung. Sockerlösning är svårt för bina att bearbeta under vintern, så spara minst ett par ramar med honung per bisamhälle och säsong, t.ex. vid slutskattningen i höstas. Öppna en eller ett par täckbräder, eller skjut undan täckskivan, ta bort tomma ramar och ge dessa fulla honungsramar tillbaka till bisamhället. Förvarar du honungsramarna kallt så sätter du dem i rumstemperatur några timmar innan du ger dem till bisamhället. Rispa vaxlocken på några ställen så hittar bina snabbt till maten. Det är långt kvar tills bina kan börja samla nektar i naturen. Går dom sparade honungsramarna inte åt så kan du använda dom till avläggare under sommaren.

Ska du inhandla bikupor, vaxmellanväggar och andra biredskap gör du klokt i att förbereda det nu. Vänta inte till sommaren då det ofta är väntetider och urvalet kan vara mindre när många handlar samtidigt i sista minuten. Snickrar du eget material är det ju också bra att vara ute i god tid. Spika, tråda och vaxa ramar inför kommande säsong. Färdigspikade och trådade ramar finns annars för den som inte vill hålla på med det.

Har du honungsetiketter så det räcker till sommarens honungsskörd? Standardetiketter för svensk honung i små upplagor är smidigt för nybörjare med en mindre honungsskörd. Som etablerad biodlare är det såklart trevligast att bygga sitt varumärke med lokal prägel på egen etikett. Vi hjälper dig med att trycka egna honungsetiketter i upplagor från 3000 exemplar. Du kan använda ett eget original men även beställa design av etiketter.

Många biodlareföreningar startar studiecirklar nu. Hör med föreningar i ditt område om de ordnar kurser. Det finns alltid något mer att lära om t.ex. drottningodling, honungshantering, eller att diskutera de senaste rönen om bisjukdomar och varroabekämpning. 

Att göra i februari

Se filmtips för februari nedan och läs mer om biåret i Biodlingskalendern.

Introduktion till biredskap.

Hur ramar spikas med ramform.

Hur ramar trådas.

Hur ramar vaxas med vaxmellanväggar.

Avståndshylsor till ramar.

Avståndsstift till ramar.

Trådspännare för kaktråd.

Vi har färdiga etiketter och sigill för svensk honung med du kan även beställa honungsetiketter med egen design.

Töreboda-kupan.

Nackakupan.

Multikupan.

Huddinge-kupan.

Östervålakupan.

Teoretisk lektion 1 – Nybörjarkurs i biodling

Nybörjarkurs i biodling – Teoretisk Lektion 1. Här går vi igenom; Biodlingens utveckling, Honungsbin och andra bin, Biodlingens organisationer, Biodling som hobby och Hur du köper bin. Läs även samma kapitel i Bin till nytta och nöje. Lektionerna i den här kursen ska ses som ett komplement eller stöd, när ordinarie biodlingskurser inte kan hållas, eller om kursdeltagare inte har möjlighet att närvara.

Biodlingskalender: Januari

Biodlingskalender - Januari

Inget mer än allmän tillsyn i bigården behövs i januari. Kontrollera att fluster inte snöat igen och musskydd sitter på på plats. Se upp om talgoxen får vanan att “knacka” på flustret hos dina honungsbin. Det lockar fram dem för att bli mat åt de hungriga fåglarna. Finner du halva kroppsdelar av bin på flustret har hen säkert varit i farten. Då är en bit nät framför flustret, eller hela bikupan vid behov, bra för att hålla talgoxar borta.

Gör en översyn av förvarade bikupor, ramar och material för honungshantering. Sortera bort det som nått åldersgränsen, förnya och kanske utöka biodlingen? Medger inkomsterna från honungsskörden köp av en större honungsslungare? Gjuter du egna vaxmellanväggar är vintermånaderna bra tillfälle att använda en kakgjutform. Lämnar du dina ramar och/eller bivax till vaxrenseri för ursmältning, tvättning, desinficering och valsning så slipper du det jobbet. Julförsäljningen av honung har förhoppningsvis gått bra. Lagrar du honung i honungskärl är det lika bra att tappa upp den inför vårens honungsförsäljning. Om det är någon honung kvar det vill säga.

Den som är nyfiken på biodling kan anmäla sig till någon av vårens kurser och föreläsningar. Hör med den lokala biodlareföreningen och även i grannföreningar om vad som erbjuds och när.

Att göra i januari

Se filmtips för januari nedan och läs mer om biåret i Biodlingskalendern.

Kakgjutform för att gjuta egna vaxmellanväggar.

Rullkniv är praktiskt när du putsar och skär vaxmellanväggar. 

Sånt som kan vara bra att tänka på när man väljer storlek på honungsburkar till din biodling.

Förra årets honungsskörd är förhoppningsvis inte slut än men ta vara på den sista resten i honungsburken i vilket fall.

Carl Otto Mattson, författare till boken Bin till nytta och nöje berättar om sin biodling, som sköts helt utan elektriska redskap.

Broschyrer i fickformat för dig som säljer svensk honung på marknad eller i gårdsbutik.

Gör fast, kristalliserad honung flytande igen.

Nybörjarkurs i biodling – Teoretisk Lektion 1. Här går vi igenom; Biodlingens utveckling, Honungsbin och andra bin, Biodlingens organisationer, Biodling som hobby och Hur du köper bin. Läs även sidorna 6-29 i Bin till nytta och nöje. Lektionerna i den här kursen ska ses som ett komplement eller stöd, när ordinarie biodlingskurser inte kan hållas, eller om kursdeltagare inte har möjlighet att närvara.