Sökresultat - slunglinje

Slunglinje - Slungrum - Honungshanrtering

Slunglinje

Slunglinje är ett begrepp inom biodling där moment inom honungshantering görs mindre arbetssamt med hjälp av hel- eller halvautomatiska maskiner för avtäckning, slungning och tappning osv...

Avtäckningsbord - Biredskap - Biodling

Avtäckningsbord

Avtäckningsbord är ett biredskap som används inom biodling vid avtäckning av ramar med honung i vaxkakor. Avtäckningsbord har oftast en ställning där ramen avtäcks från vaxlock med...

Honungshantering - Biodling - Honung

Honungshantering

Honungshantering är ett begrepp inom biodling som sammanfattar biodlarens arbete med honung. Från avtäckning, slungning (eller pressning av vaxkakor) silning, skumning, rörning och ympning...

Avtäckningsgaffel - Biredskap - Biodling

Avtäckningsgaffel

Avtäckningsgaffel är ett biredskap som används inom biodling används för att ta bort vaxlock/avtäckningsvax som bina bygger över cellerna på vaxkakorna i bikupans ramar. Avtäckningsgaffeln...

Honungsslungare - Slungare - Slunga - Biredskap

Honungsslungare

Honungsslungare, honungsslunga, slunga eller slungare, används inom biodling till att utvinna honung ur bikupans ramar med vaxkakor. Ramarna slungas i honungsslungaren och honungen...