2016 års fältförsök med genetiskt modifierade växter

Jordbruksverket

Översiktskarta som visar de platser som används för fältförsök, eller där försök planeras, under 2016 finns hos Jordbruksverket.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Plantera biväxter - blommor för bin
Ge honungsbin och vilda pollinatörer en varierad kost Läs mer
Plastfodrare - Biodling
Plastfodrare är en typ av fodrare som biodlare använder vid stödfodring och Läs mer
Bisamhället
Städbi kallas arbetsbin i bisamhället som rensar bikupan från Läs mer

Läs mer om biodling