Hesperis

Biväxter - Hesperis / Trädgårdsnattviol (Hesperis matronalis)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Hesperis (Hesperis matronalis) även kallad Trädgårdsnattviol är en odlad art som växer naturaliserad i södra och mellersta Sverige, oftast i närheten av bebyggelse. Hesperis användes förr i tiden för sina urindrivande, svettdrivande och upphostningsbefrämjande egenskaper.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran
Alternativmedicin

Filmer om biodling


Läs mer om biodling