Visa omsorg om pollinerare – undvik bifarliga bekämpningsmedel

Jordbruksverket

Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen arbetar med att se över hur informationen om bifarliga medel kan göras mer lättillgänglig. Som ett led i detta arbete presenterar Jordbruksverket nu en översikt över bifarliga preparat i lantbruk och trädgårdsodling. Dessa preparat har särskilda villkor, som måste följas när de används. Läs mer hos Jordbruksverket.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling