Vill belöna en balans mellan biologisk mångfald och sociala värden

Arkitekten.

I området Rosendal i Uppsala har verktyget grönytefaktorer skruvats och anpassats för platsen. Insektshotell ger extra poäng vid markanvisning. Sara Ryttar är landskapsarkitekt och arbetar med grönytorna. Läs mer hos arkitekten.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Honungsbiets antenner
Antenner hos honungsbin i bisamhällen är klädda med Läs mer
Pollenramar - Pollenram - Biodling
Pollenramar eller pollenram kallas inom biodling de ramar där Läs mer
Biväxter - Röllika / rölleka (Achillea millefolium)
Röllika eller rölleka (Achillea millefolium) är en ört som är mycket Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling