Vildbin gynnas av skogsbrukets naturhänsyn

skogsforsk

När skogsbruket lämnar stående döda träd och högstubbar vid avverkning hjälper det många pollinerande vildbin att hitta boplatser i ungskogen. De får också hjälp av skogsbilvägarnas blomrika kanter. Läs mer hos Skogsforsk.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Honung Gotlandica
Honung Gotlandica är en ekonomisk förening med biodlare Läs mer
Avdelningslucka - Biredskap - Biodling
Avdelningslucka är ett biredskap som används inom Läs mer
Bidrottning
Viseriktigt kallas inom biodling ett bisamhälle när det Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling