Västerås satsar på biodling

Västerås stad

Västerås stad har satt ut två bikupor i tätorten. Meningen är att öka pollineringen av växter och fruktträd. Honungen skänks till hjälporganisationer. Läs mer hos Västerås stad.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Smålands-kupan
Smålands-kupan är en variant av trågkupa. Läs mer
Biväxter - Stockros (Alcea rosea)
Stockros (Alcea rosea) är bra som biväxt med Läs mer
Biväxter - Röllika / rölleka (Achillea millefolium)
Röllika eller rölleka (Achillea millefolium) är en ört som är mycket Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling