Västerås satsar på biodling

Västerås stad

Västerås stad har satt ut två bikupor i tätorten. Meningen är att öka pollineringen av växter och fruktträd. Honungen skänks till hjälporganisationer. Läs mer hos Västerås stad.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Honung - EAN - Streckkod - GS1
EAN (EAN-koder, European Article Number eller streckkod) är ett Läs mer
Biväxter - Krikon (Prunus insititia)
Krikon (Prunus insititia) växer ofta som buskage eller höga Läs mer
Honungsslungare - Slungare - Slunga - Biredskap
Honungsslungare, honungsslunga, slunga eller slungare, är biredskap som Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling