Varroakvalstret fick namn från antikens Marcus Terentius Varro

NyTeknik

2 000 år gamla böcker har översatts från latin till svenska:

Riktigt entusiastisk blir Varro när han skriver om bin och biodling, något som han ser som den kanske främsta av lantbrukarens sysslor. Ironiskt nog har Varro tack vare detta fått ge namn åt ett släkte av kvalster som går på bin. Den mest kända och elakaste arten kallas Varroa destructor och parasiterar på honungsbin tills de dör.

Läs artikeln hos NyTeknik.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Skatteregler - Skatter - Biodling
I biodling ska allt överskott beskattas, oavsett Läs mer
Vingklippning
Vingklippning kan användas inom biodling för att förhindra Läs mer
Biväxter - Stockros (Alcea rosea)
Stockros (Alcea rosea) är bra som biväxt med Läs mer

Läs mer om biodling