Varroakontroll med varroagaller

Johann kontrollerar angreppsgraden av varroakvalster i varroanedfallvarroagaller.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Jungfruvax - Bivax
Jungfruvax brukar nybyggt, ljust bivax kallas inom Läs mer
Biväxter - Lind (Tilia cordata)
Lind (Tilia cordata) är ett lövfällande träd som är vanlig Läs mer
Biväxter - Lammöron (Stachys byzantina)
Lammöron (Stachys byzantina) odlas som primärt som prydnadsväxt Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling