Varroakontroll med varroagaller

Johann kontrollerar angreppsgraden av varroakvalster i varroanedfallvarroagaller.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Hassel (Corylus avellana)
Hassel (Corylus avellana) är en stor buske som sällsynt Läs mer
Bigård - Uppställningsplats
Bigård eller uppställningsplats kallas den plats där Läs mer
Biväxter - Backtimjan (Thymus serpyllum)
Backtimjan (Thymus serpyllum) växer som ett krypande ris och Läs mer

Läs mer om biodling