Varför används sommarlucka i bikupan?

Många nyblivna biodlare undrar varför det får plats 11 ramar i en låda/sarg för 10 ramar. Johann visar hur och varför sommarlucka används eller inte används i bikupans yngelrum.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Kylt yngel - Bihälsa - Biodling
Kylt yngel är bilarver i bisamhället som Läs mer
Propolisgaller - Biodling - Biredskap
Propolisgaller är ett biredskap som biodlare använder för Läs mer
Skattning - Honungsskörd
Honungsramar eller honungsram kallas inom biodling de ramar där Läs mer
Standardformat - Ramar och mellanväggar
Bikupor och vaxmellanväggar är anpassade efter olika Läs mer
Biväxter - Vallmo (Papaver spp.)
Vallmo, Vallmor eller Vallmosläktet (Papaver spp.) är släkte örter i Läs mer
Stationär bikupa
Har du nyligen skaffat bin eller har Läs mer