Vägledning om honung reviderad

Livsmedel.se

Livsmedelsverket har reviderat vägledningen om honung. Den senaste versionen var från 2009. De främsta förändringarna gäller biodlares återtag av honung samt märkning av sammansatta honungsprodukter.

Läs mer hos Livsmedel.se.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Varmbygge - Biodling
Varmbygge kallas det inom biodling när ramarna Läs mer
Rammått
Wieslander är en typ av ramar som används inom biodling. Här Läs mer
Biväxter - Gul sötväppling (Melilotus officinalis)
Gul sötväppling (Melilotus officinalis) är ganska vanlig i Syd- Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling