ALLT OM BIODLING
Livsmedelsverket

Vad som är nytt gällande märkning av honung fr o m 13 december 2014

Vi har bett Livsmedelsverket att tydligt klargöra vad som är nytt gällande märkning av honung:

Textstorlek. På alla etiketter som är större än 80 kvadratcentimeter måste ett litet x vara minst 1,2 mm högt. På mindre etiketter måste ett litet x vara minst 0,9 mm högt. Den som utformar etiketten ska också ta hänsyn till personer med nedsatt syn när det gäller exempelvis färg och typsnitt.

Framhävning av allergena ingredienser med fet eller kursiv stil är nytt enligt förordning EG nr 1169/2011. Allergenmärkningen är dock inte relevant för det som betecknas honung eftersom honung inte finns med på allergenlistan (se bilaga II i 1169/2011) och honung endast består av en ingrediens.

Näringsdeklaration krävs inte för obearbetade produkter som endast innehåller en ingrediens, alltså exempelvis för honung.

Har man däremot en sammansatt produkt som består av honung och någon smakgivande ingrediens krävs näringsdeklaration och ev. allergenmärkning (om ingrediensen finns med på allergenlistan eller härrör från någon av ingredienserna på denna lista).

Se broschyren ”Märkning av färdigförpackade livsmedel” för hur de olika uppgifterna ska anges.

Reglerna i informationsförordningen gäller endast för livsmedelsföretagare. Alltså, om det endast rör sig om en tillfällig verksamhet utan kontinuitet eller organisation behöver inte reglerna i informationsförordningen tillämpas.

Här kan du läsa om vad som är ett livsmedelsföretag och inte (se rubriken ”varken registrering eller godkännande).

error: