Under falsk etikett

Deutches Bienen Journal
Falsk honung från Kina via Turkiet

Importerad honung transporteras ofta i stora tunnor. Bilden tagen i Kina 1993. Tunnorna kan ha blivit lite mer hygieniska sen dess, men är det är det äkta honung i dom?

Amerikanska importörer av honung blev på nytt varnade för honung från Turkiet. I den turkiska honungen kunde falskdeklarerad kinesisk honung döljas. Volymen av importen av honung från Turkiet har ökat tiofalt under tre år. Honungen erbjuds dessutom importörerna i USA till uppenbart lägre priser än turkisk honung i EU. Ett tecken på förfalskad vara. Bara under de senaste fyra månaderna, beslagtog amerikanska myndigheter olagligt importerad kinesisk honung med ett värde på 2,2 miljoner euro.

Källa: Sebastian Spiewok, Deutsches Bienenjournal 2015-02-05
Översättning: Johann Lang

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Vandringskupa - Bikupa
Vandringskupa eller vandringsbikupa kallas även uppstaplingskupa. En bikupa Läs mer
Biväxter - Kardborrar (Arctium spp.)
Kardborrar, Kardborresläktet (Arctium tomentosum) är ett växtsläkte i Läs mer
Avläggare
Avläggare kallas det inom biodling när biodlare delar eller Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling