Tydligare regler för småskalig direktförsäljning av livsmedel på EU-remiss

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket föreslår nya regler för direktförsäljning av vissa livsmedel där bland annat begrepp som ”små mängder” och ”lokal” detaljhandel definieras tydligare. Förslaget skickas nu till EU-kommissionen för synpunkter.

De livsmedel som berörs är bland annat honung, musslor, ägg och opastöriserad mjölk som producenten själv säljer i små mängder direkt till konsumenter eller till lokala butiker och restauranger. Förslaget innehåller också tydligare regler för bland annat bryggförsäljning av nyfångad fisk och försäljning av vilt och kött av vilt i hela landet.

Läs pressmeddelandet från Livsmedelsverket.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Avläggare
Avläggare kallas det inom biodling när biodlare delar eller Läs mer
Honungstappning
Direkttappa eller direkttappning kallas det inom biodling Läs mer
Biväxter - Dagögon (Heliopsis spp.)
Dagögon eller Dagöga (Heliopsis spp.) är en Läs mer

Läs mer om biodling