Trådspännare för att spänna kaktråd

Film som visar tre olika trådspännare med samma funktion – att spänna kaktråd.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling