Toppavläggare i svärmförhindringssyfte

Topparläggaren kan användas både för att förhindra svärmning och för som utökning. Filmen är oklippt. Arbetsmomenten visas i vanligt tempo.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Rammått
Svea är en typ av ramar som används inom biodling. Här Läs mer
ProBee
ProBee tillverkar/säljer Light Line-Slungan. www.probee.se Läs mer

Läs mer om biodling