Toppavläggare i svärmförhindringssyfte

Topparläggaren kan användas både för att förhindra svärmning och för som utökning. Filmen är oklippt. Arbetsmomenten visas i vanligt tempo.

Biodling
Biodlingsföretagarna

Läs mer om biodling

Biodling - Stöld och skadegörelse
Stöld av bisamhällen är mycket vanligt utomlands och Läs mer
Honungspress - Pressa honung
Honungspress är ett biredskap som kan används Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling