Toppavläggare i svärmförhindringssyfte

Topparläggaren kan användas både för att förhindra svärmning och för som utökning. Filmen är oklippt. Arbetsmomenten visas i vanligt tempo.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling