Tidig honungsskörd på grund av värmen

SR

Värmeböljan har inte bara orsakat torka och bränder – den har också genererat honung. Lyssna hos SR.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Ros (Rosa spp.)
Dragbi, fältbi eller samlarbi är en del Läs mer
Honungsbin - Vatten - Vattenbehov
Vattenbehov hos bisamhällen med honungsbin ska inte underskattas. Läs mer
Biväxter - Åkervädd (Knautia arvensis)
Åkervädd (Knautia arvensis) är vanlig i södra/mellersta Sverige och sällsynt Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling