Tag - Yngve Påvall

Ålandstidningen

Bina repar sig efter kall vår

Den kalla starten på sommaren gjorde att flera biodlare fick ge extra foder åt sina bin för att de inte skulle svälta ihjäl. Men enligt biodlaren Yngve Påvall har bina repat sig. –Det ser...