Tag - Ympning

Honung - Ympning / Ympa / Ymp

Ympning av honung

För att få honung att snabbt kristallisera så ympar biodlaren honungen. Det sker genom att 5-10 % finkristallin honung rörs ut noga i honungen som skall ympas. I den här filmen ympas en...

Honungshantering - Biodling - Honung

Honungshantering

Honungshantering är ett begrepp inom biodling som sammanfattar biodlarens arbete med honung. Från avtäckning, slungning (eller pressning av vaxkakor) silning, skumning, rörning och ympning...