Tag - Ympning

Honung - Ympning / Ympa / Ymp

Ympa honung

I den här filmen ympas en vanlig svensk sommarhonung. Ympningsprocessen varierar beroende vilken typ av honung som ympas. Rapshonung kristalliserar till exempel snabbt medan ljunghonung tar...

Honung - Ympning / Ympa / Ymp

Ympning av honung

Ympning är en metod inom biodling som används för honung snabbare ska kristallisera, samt för att honungen ska få finkristallin och smörig konsistens. Biodlare säger ympa honung, att man...

Honungshantering - Biodling - Honung

Honungshantering

Honungshantering är ett begrepp inom biodling som sammanfattar biodlarens arbete med honung. Från avtäckning, slungning (eller pressning av vaxkakor) silning, skumning, rörning och ympning...