Tag - Ymp

Honung - Ympning / Ympa / Ymp

Ympning av honung

För att få honung att snabbt kristallisera så ympar biodlaren honungen. Det sker genom att 5-10 % finkristallin honung rörs ut noga i honungen som skall ympas. I den här filmen ympas en...