Tag - Visen

Viseförlust

Viseförlust kallas det när ett bisamhälle förlorat sin bidrottning, som även kallas för visen. Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Bidrottning

Bidrottning

Bidrottning, drottning eller visen som hon också kallas, är bisamhällets viktigaste bi. Hennes huvuduppgift i livet är fortplantning. Under sommarhalvåret vandrar hon oavbrutet kring på...

Cellkopp - Drottningcell - Biodling

Cellkopp

Cellkopp eller cellkoppar är som det kallas inom biodling, början till en drottningcell på vaxkakor i bisamhällen med honungsbin. I den här filmen visas olika exempel på hur...