Tag - Visen

Viseförlust

Viseförlust kallas det när ett bisamhälle förlorat sin bidrottning, som även kallas för visen. Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Bidrottning

Bidrottning

Bidrottning, drottning eller visen som hon också kallas, är bisamhällets viktigaste bi. Hennes huvuduppgift i livet är fortplantning. Under sommarhalvåret vandrar hon oavbrutet kring på...