Tag - Vaxkörtlar

Vaxkörtlar - bivax - honungsbi

Vaxkörtlar

Honungsbiet producerar bivax genom att vaxet avsöndras från fyra par vaxkörtlar på bakkroppens undersida. Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.