Tag - Varningsferomon

Fluster

Alarmferomon

Alarmferomon är en doft (feromon) som vaktbin utsöndrar om de behöver hjälp med att mota bort en fiende. Alarmferomonet manar andra vaktbin att komma till undsättning. Läs mer om biodling i...