Tag - Vargtörel

Biväxter - Vargtörel (Euphorbia esula)

Vargtörel

Vargtörel (Euphorbia esula) förekommer ganska sällsynt i södra och mellersta Sverige. Vargtörel växer på kulturpåverkad ängsmark, i vägkanter, åkerkanter och på ruderatmark. Värde...