Tag - Vaktarbi

Vaktbi - Vaktbin - Honungsbin

Vaktbi

Vaktbin kallas bisamhällets arbetsbin som vaktar bikupans ingång (fluster).