Tag - Trakékvalster

Trakékvalster

Trakékvalster är en parasit som livnär sig på biets kroppsvätska. Pga syrebrist klarar biet inte att flyga längre. Trakékvalster förekommer än så länge inte i Sverige. Se även bihälsa och i...