Tag - Tilia cordata

Biväxter - Lind (Tilia cordata)

Lind

Lind (Tilia cordata) är ett lövfällande träd som är vanlig i södra och mellersta Sverige. Lindar producerar rikligt med nektar och även honungsdagg. Träden besöks flitigt av honungsbin när...

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Läs mer

error: