Tag - Teveronika

Biväxter - Teveronika (Veronica chamaedrys)

Teveronika

Teveronika (Veronica chamaedrys) växer allmänt i Sverige utom längst i norr. Teveronica trivs i skogar och på ängar, på torrbackar och i vägkanter. Teveronika kan användas till örtte. Värde...