Tag - Stöldmärkning

Biodling - Stöld och skadegörelse

Stöld av bisamhällen

Stöld av bisamhällen är vanligt utomlands och har tyvärr börjat förekomma även i Sverige på senare år. Till exempel bestals en biodlare på 58 bisamhällen i Teckomatorp och 53 samhällen i...