Tag - Stödutfodring

Biodling- Stödfodring

Stödfodring och drivfodring

Stödfodring gör biodlare på våren om bisamhället inte har tillräckligt med vintermat kvar. På våren används sparade ramar med honung, honungslösning från avtäckningsvax, foderdeg eller 50%...