Tag - Stjärnhyacint

Biväxter - Stjärnhyacint (Camassia)

Stjärnhyacint

Stjärnhyacintsläktet (Camassia) är ett släkte av sparrisväxter. Stjärnhyacinter är mycket välbesökta av honungsbin. Värde som biväxt Nektar: 2 Pollen: 2 Honungsdagg: 0 Blomningstid mars...