Tag - Städning

Bisamhället

Städbi

Städbi kallas arbetsbin i bisamhället som rensar bikupan från t.ex. döda bin och annat avfall.