Tag - Städbi

Ambi / Putsbi

Putsbi

Putsbi, Putsbin, Städbi eller Städbin är en del av det vuxna honungsbiets uppgifter under dess första åldersstadie. Putsning innebär att biet putsar sig själv och celler på vaxkakorna i...

Bisamhället

Städbi

Städbi kallas arbetsbin i bisamhället som rensar bikupan från t.ex. döda bin och annat avfall.