Tag - Stackmyror

Myror i bikupa / bisamhälle - Bihälsa

Myror

Myror kan göra stor skada och ödelägga bisamhällen. Små myror bygger gärna bon i bikupans isolering vilket inte brukar vara någon fara för bisamhället. Större arter av myror typ stackmyror...