Tag - Spirea

Biväxter - Spirea (Spiraea spp.)

Spirea

Spireasläktet, Spireor eller Spirea (Spiraea spp.) odlas som prydnadsbuskar och häckväxter. Släktet har omkring 100 arter varav fem arter är naturaliserade i Sverige. Den vanligast är...