Tag - Slutskattning

Slutskattning - Skattning - Biodling

Slutskattning

Slutskattning kallas den sista skattningen biodlaren gör innan bisamhällena invintras. Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.