Tag - Skumning

Skumning av honung

Skumning

Skumning av honung görs inom biodling vid honungshantering. Finsilad honung kan innehålla en hel del pollen- och mindre vaxpartiklar trots silning. Partiklarna stiger efter ett dygn upp...

Honungshantering - Biodling - Honung

Honungshantering

Honungshantering är ett begrepp inom biodling som sammanfattar biodlarens arbete med honung. Från avtäckning, slungning, silning, skumning, rörning och ympning till tappning av honung i...