Tag - Skumma honung

Skumning av honung

Skumning

Skumning av honung görs inom biodling vid honungshantering. Finsilad honung kan innehålla en hel del pollen- och mindre vaxpartiklar trots silning. Partiklarna stiger efter ett dygn upp...