Tag - Skumma honung

Skumning av honung

Skumning

Skumning av honung görs inom biodling vid honungshantering. Grovsilad honung kan innehålla en hel del pollen- och mindre vaxpartiklar. Partiklarna stiger efter ett dygn upp till ytan i...