Tag - Skogstry

Biväxter - Skogstry (Lonicera xylosteum)

Skogstry

Skogstry (Lonicera xylosteum) är en buske som växer i skogsmark, lundar och skogsbryn. Honungsbin flyger på blommorna som ger bra med nektar och pollen. Veden kan bl a användas...