Tag - skadegörare

Myror i bikupa / bisamhälle - Bihälsa

Myror

Myror kan göra stor skada och ödelägga bisamhällen. Små myror bygger gärna bon i bikupans isolering vilket inte brukar vara någon fara för bisamhället. Större arter av myror typ stackmyror...

Bihälsa

Bihälsa

Bihälsa är ett begrepp för hälsa hos honungsbin. Tama bisamhällen är beroende av biodlarens skötsel. Biodlare ska se till att bisamhällen har uppställningsplatser med tillgång till vatten...