Tag - Självsteril

Biväxter - Sälg (Salix caprea)

Självsteril

Blommor som kräver korspollinering för att befruktas kallas självsterila Läs mer om blommor och bin i boken Bin till nytta och nöje.