Tag - Självsteril

Biväxter - Sälg (Salix caprea)

Självsteril

Blommor som kräver korspollinering för att befruktas kallas självsterila.